Start2Network

Start2Network richt zich tot professionelen of vrijwilligers die stil willen staan bij het belang van de persoonlijke en natuurlijke netwerken van de mensen die ze ondersteunen, en die hiermee binnen hun eigen werkveld concreet aan de slag willen gaan.

De cursus Start2Network wil je houvast bieden en je verder op weg zetten:

  • In de initiatie staan we stil bij de betekenis van netwerken en de rol die we zelf kunnen spelen. We verkennen de stappen die horen bij netwerkgericht werken, en hoe we deze een plek kunnen geven in onze dagdagelijkse praktijk.
  • Na de initiatie kan je aansluiten bij de vervolgopleiding, waarin we de stappen van netwerkgericht werken inhoudelijk verdiepen, uitproberen, inoefenen en vertalen naar concrete casussen.
     

Start2Network in 2017 - in house aanbod

Wil je graag een opleiding op maat aanbieden aan je medewerkers?
Neem contact op met info@lusvzw.be en we bekijken samen wat mogelijk is.