Start2Network

Start2Network richt zich tot professionelen of vrijwilligers die stil willen staan bij het belang van de persoonlijke en natuurlijke netwerken van de mensen die ze ondersteunen, en die hiermee binnen hun eigen werkveld concreet aan de slag willen gaan.

De cursus Start2Network wil je houvast bieden en je verder op weg zetten:

  • In de initiatie staan we stil bij de betekenis van netwerken en de rol die we zelf kunnen spelen. We verkennen de stappen die horen bij netwerkgericht werken, en hoe we deze een plek kunnen geven in onze dagdagelijkse praktijk.
  • Na de initiatie kan je aansluiten bij de vervolgopleiding, waarin we de stappen van netwerkgericht werken inhoudelijk verdiepen, uitproberen, inoefenen en vertalen naar concrete casussen.
     

Start2Network in 2017 - open aanbod

De initiatie

De Start 2 Network initiatie werd in 2017 twee keer aangeboden:

  • Op 9 mei in het Groot Begijnhof in Gent (afgelopen)
  • Op 10 mei in De Plataan in Antwerpen (afgelopen)

Deelnemen aan de initiatie kost 30 € per persoon.

De vervolgopleiding

Voor de Start 2 Network vervolgopleiding kan je je inschrijven na het volgen van de initiatie. Deze vindt plaats:

  • Op 15 en 22 juni, van 9u30 tot 16u30 in het LUS secretariaat in Gent (Zebrastraat 18 bus 001)
  • Op 10 en 17 oktober, van 9u30 tot 16u30 in De Plataan in Antwerpen (Blindestraat 6-8)

Deelnemen aan de vervolgopleiding kost 300 € per persoon

Inschrijven?

info@lusvzw.be

Start2Network in 2017 - in house aanbod

Wil je graag een opleiding op maat aanbieden aan je medewerkers?
Neem contact op met info@lusvzw.be en we bekijken samen wat mogelijk is.