Project Vertrouwenspersonen (Jeugdhulp - LUS vzw)

Recht op bijstand: een vertrouwenspersoon

Heel wat jongeren in de hulpverlening spreken de nood uit om iemand te hebben die het onvoorwaardelijk voor hen opneemt. Ze zoeken iemand die er voor hen is en los van de hulpverlening aandacht voor hen heeft, een luisterend oor biedt en zaken helpt verwoorden. Vaak wordt die rol opgenomen door de ouders, of iemand die vanuit het netwerk de rol opneemt van steunfiguur.  Maar soms is een ‘officiële’ vertrouwenspersoon aangewezen. Op officiële momenten kan zo’n vertrouwenspersoon het perspectief van de jongere belichten. Hij kan het kind volgen in de verschillende fases in de hulpverlening, kan hem ondersteunen als hij zijn dossier wil inkijken, helpen verwoorden op een cliëntoverleg en naast hem staan zodat hij zich veilig voelt, maar kan ook gewoon leuke dingen doen met hem.

Op zoek naar...

De zoektocht naar iemand die de rol van vertrouwenspersoon kan en wil opnemen is niet altijd makkelijk voor een kind of jongere.  Hulpverleners kunnen de minderjarige ondersteunen om steunfiguren en/of een vertrouwenspersoon te vinden door samen in kaart te brengen wie van betekenis is of was voor hem.  Zo kan een leerlingbegeleider of een leerkracht van een aantal jaar geleden een verschil maken voor een jongere. Een buurvrouw, een oudere neef of nicht, de moeder van een vriend in de lagere school kunnen van zo’n betekenis geweest zijn dat het zinvol is om hen aan te spreken om terug een rol op te nemen in het leven van een kind of een jongere. Het kind of de jongere kan één van deze betekenisvolle personen vragen om voor hem op te treden als  officiële vertrouwenspersoon. Het is wenselijk naar een vertrouwenspersoon te zoeken voordat er zich daadwerkelijk problemen of conflictsituaties voordoen (als die zich al voordoen).  Zo wordt het engagement voor de mensen die die rol opnemen dragelijk en kent men het kind beter op het moment dat het kind of de jongere het meest een vertrouwenspersoon nodig heeft.

Als er echt niemand is...

Soms lijken kinderen en jongeren geen positieve steunfiguren te hebben en is een vertrouwenspersoon toch aangewezen. Dan kan LUS vzw helpen en mee op zoek gaan naar een vertrouwenspersoon. Kinderen, jongeren en ook hulpverleners kunnen hiervoor contact opnemen met LUS vzw.

Wat doet LUS vzw

Een vertrouwenspersoon zoeken

Als een kind of jongere zich aanmeldt of een hulpverlener meldt een kind of jongere aan, gaat LUS vzw op zoek naar een vrijwilliger om deze rol op te nemen.

LUS vzw zoekt eerst uit of de betrokken hulpverlener zelf alles in het werk stelde om een vertrouwenspersoon te vinden. Indien dit niet het geval is, ondersteunt LUS vzw de hulpverlener en/of zijn organisatie om de zoektocht alsnog aan te vatten. Als deze zoektocht reeds gebeurd is en het kind of jongere heeft niemand in zijn omgeving die een vertrouwenspersoon kan zijn, dan neemt LUS vzw de tijd om de minderjarige te leren kennen. We doen gesprekken met het kind of de jongere, we spreken met direct betrokkenen over wie het kind of de jongere is en gaan op zoek naar een vrijwilliger die de rol van vertrouwenspersoon op zich kan nemen. Tegelijk bekijken we op welke wijze mensen die betrokken zijn bij de jongere een rol als steunfiguur kunnen opnemen.

Als we iemand geschikt gevonden hebben, waar ook het kind of de jongere zich goed bij voelt, kan de jongere of het kind deze persoon als vertrouwenspersoon aanduiden.

Ook in situaties waar een kind of jongere zelf niemand kan aanduiden (bv. een baby van een paar maanden oud, een jongere met een zwaar verstandelijke beperking, …) en de minderjarige en zijn ouders tegenstrijdige belangen hebben, kan LUS een rol spelen. Ze voeren dezelfde zoektocht als hierboven geschetst. Als LUS een geschikte persoon heeft gevonden om als vertrouwenspersoon op te treden, wordt die voorgedragen aan de directeur van de betrokken voorziening of het personeelslid van de  toegangspoort, die de vertrouwenspersoon kan aanstellen. Deze aanstelling moet gebeuren aan de hand van een attest.

Vertrouwenspersonen ondersteunen

De vertrouwenspersoon krijgt ondersteuning van LUS vzw om zijn rol naar behoren te vervullen.

  • Vertrouwenspersonen krijgen vorming en coaching op maat van hun te vervullen rol.
  • Ze worden opgenomen in het vrijwilligersbestand van LUS vzw.
  • We ondersteunen de vertrouwenspersoon daarnaast om een netwerk uit te bouwen rond het kind/jongere zodat de vertrouwenspersoon er in het opnemen van zijn rol niet alleen voor staat en hij of zij de stem van meerdere betrokkenen mee kan nemen. 

Aanmelden bij LUS vzw?

Aanmelden kan via:

Meer weten over vertrouwenspersonen? www.mijnvertrouwenspersoon.be