Netwerkgroepen

Wat is een netwerkgroep?

  • Een netwerkgroep is een cirkel van mensen rond een centrale persoon, die ondanks enkele hindernissen kiest voor een leven in de samenleving.
  • De netwerkgroep wordt gestart door de centrale persoon zelf, of door iemand die hem of haar dierbaar is.
  • De leden uit zo’n netwerkgroepen zijn gewone mensen: familie, vrienden, kennissen, mensen uit de buurt die betrokken willen zijn en blijven. Die betrokkenheid uit zich in het luisteren naar wat de centrale persoon zelf aangeeft, door regelmatig samen te overleggen (meestal bij de centrale persoon thuis), en door samen acties te realiseren.
  • De gesprekken worden begeleid door een vrijwillige LUS-medewerker uit de buurt, en ondersteund door een verantwoordelijke van LUS vzw.

 

Hoe werkt een netwerkgroep?

Stap 1: Hoe meld ik mij aan?

Je doet een aanmelding (voor jezelf of iemand die je dierbaar is) via info@lusvzw.be of op 0497 43 59 23. Op basis van jouw informatie bij de aanmelding, geven we je gegevens door aan een kennismaker die met jou contact zal opnemen voor een eerste gesprek.
Iedereen kan zich bij LUS (laten) aanmelden. Onze werking verspreidt zich over heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Stap 2: Het kennismakingsgesprek

Bij een nieuwe aanmelding neemt de kennismaker binnen de 14 dagen contact op met de centrale persoon/doorverwijzer om een kennismakingsgesprek te plannen. Tijdens zo’n gesprek wordt uitgelegd wat een netwerkgroep is, zodat mensen daarna voldoende informatie hebben om een beslissing te kunnen nemen. Het is een volledig vrijblijvend gesprek.

Stap 3: Het samenstellen van een groep

Als mensen beslissen om met een netwerkgroep van start te gaan is de eerste stap het zoeken van mensen die zich willen engageren om deel uit te maken van de netwerkgroep. Meestal bestaat deze groep uit familieleden, vrienden, kennissen, buren en heel af en toe betrokken professionelen.

Stap 4: Het vinden van een LUS-medewerker

Een groep kan indien wenselijk ondersteund worden door een vrijwillige LUS-medewerker uit de buurt.  Mogelijk gaan wij dus op zoek naar iemand die dit engagement wil aangaan. Deze persoon zal in het begin bijgestaan worden door de verantwoordelijke van LUS vzw.  En ook wanneer de LUS-medewerker uit de buurt het proces verder alleen ondersteunt, blijft LUS vzw het proces opvolgen via de verantwoordelijke.

Stap 5: De eerste bijeenkomst

  • Het bespreken van de thema’s gebeurt voornamelijk bij de mensen thuis, in de huiskamer.
  • Tijdens de eerste bijeenkomsten wordt er een beeld gevormd van de centrale persoon en wordt stilgestaan bij zijn of haar wensen en verwachtingen. Daarna wordt er overgegaan tot actie, waarbij deze wensen heel duidelijk de richting van de actie bepalen.
  • Een proces stopt echter niet na het opstellen en realiseren van het eerste actieplan. Groepen blijven samenkomen, en afhankelijk van de thema’s en de levensfase van de centrale persoon kan de frequentie wat wisselen. Gemiddeld komen groepen bij de start elke 6 à 8 weken samen, daarna daalt te frequentie meestal tot elke 3 à 6 maanden.